ZO ČSOP Nasavrky


   Úno 26

30 let od založení ČSOP Nasavrky

Vážení čtenáři,

letošní rok je pro naši Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Nasavrky jubilejním. Slavíme 30 let od našeho založení, a proto bych Vám ráda trochu přiblížila historii nasavrckého ČSOP i naši současnou činnost.

V lednu roku 1990 proběhla první ustanovující schůze. Vzniklá ZO ČSOP Nasavrky měla 15 individuálních členů a jednoho kolektivního, kterým bylo tehdejší SOUz Nasavrky. Základní myšlenkou vzniklého nasavrckého ČSOP bylo spolupodílet se (společně s ostatními složkami jako byly Správa CHKO, Národní výbor nebo Státní lesy) na ochraně přírody v okolí Nasavrk. První hlavní úkoly pro vzniklou základku souvisely hlavně se zlepšením estetického dojmu obce Nasavrky. Jednalo se o úpravu zámeckého parku nebo výsadbu zeleně u vodní nádrže nad pivovarem. Další oblastí našeho zájmu bylo pořádání kulturních akcí pro veřejnost nebo pořádání akcí pro děti.

Již od začátku jsme měli štěstí na lidi ze Správy CHKO Železné hory, kteří s námi sdíleli nadšení pro praktickou ochranu přírody a vyvinula se z toho spolupráce, která přetrvává dodnes. Jen naše působnost se rozšířila na celý region Železných hor a i mimo něj. Pro SCHKO Železné hory, která má na starosti management chráněných území, se kosí a uklízí biomasa v přírodních památkách jako například Kouty u Nasavrk, nebo v přírodních rezervacích Zubří a Strádovka, ale pracujeme i na vzdálenějších lokalitách, jako je NPR Bohdanečské rybníky. Od roku 1996 se zahájila spolupráce i s odborem ochrany ŽP Pardubického kraje, který má na starosti management chráněných území ve volné krajině. Proto se naše činnost rozšířila i na chráněná území v Chrasti nebo Dvakačovicích. Pro Lesy České republiky jsme vysázeli za ta léta tisíce stromků, stahaly stovky kubíků klestu a vyvěsili přibližně 280 ks budek, které pravidelně v předjaří čistíme.

Akce pro veřejnost jsou jednou z našich prioritních činností. Pravidelně se od roku 1998 pořádá zimní cyklus přednášek. Témata jsou z různých oborů přírodních věd, historie, regionalistiky a nechybí ani cestopisné přednášky. Samozřejmostí jsou akce pro děti, v dnešní době moderně nazývané EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Od roku 2012 pravidelně pořádáme ve spolupráci s AOPK, SCHKO ŽH akci Za výřím houkáním, která má každým rokem vyšší účast. Ke Dni Země se pravidelně od r. 2009 koná Ptačí neděle u rybníka Hluboký, kde bývá kromě soutěží pro děti s tématem přírody připravena ukázka práce ornitologů a svoji činnost prezentuje i myslivecký spolek Podlíšťany. Také je pravidelně od r. 1997 pořádáno místní kolo soutěže Zlatý list (původně Zelená stezka Zlatý list), kde se družstva z místní ZŠ, případně i dalších škol z okolí, utkávají ve vědomostním souboji, který se týká přírody a její ochrany. Kromě pravidelných akcí pořádáme i ty jednorázové – jako bylo například sázení 100 ks lip ke 100. výročí založení Československa, nebo různé vycházky do přírody pro širokou veřejnost. Svoji činnost z ochrany přírody prezentujeme na akcích pořádaných jinými subjekty. Patří sem například Den Země v Pardubicích, konference EVVO nebo výročí založení města. Ani v letošním jubilejním roce nebudeme zahálet. První akcí, na kterou jste srdečně zváni, je Jarní bál konaný k výročí založení ZO ČSOP Nasavrky. Bál proběhne 21. 3. 2020 v nasavrcké sokolovně od 20.00 hod. Další zajímavou akcí připravovanou na letošní rok je soutěž v kosení kosou, která proběhne 13. 6. 2020 v třešňovce na Libáni.

Všechny tyto činnosti by se nedaly zvládat v malém počtu lidí. Od doby vzniku se samozřejmě mnoho věcí změnilo. Lidé odcházejí, noví přicházejí. Nejčastější formou členství v naší organizaci je takzvané rodinné členství, ale máme i individuální členy. Vzhledem k tomu, že moji rodiče byli mezi zakládajícími členy a ZO je jen o pár měsíců starší než já, jsem tedy členem prakticky od narození. Dovolte mi proto podělit se o pár osobních poznatků. Předpokladem dobrého fungování organizace je dobrá parta lidí – bez toho by nás to nebavilo. Já si sice nepamatuji úplné začátky, ale pamatuji si na brigády, kam mě jako malé dítě rodiče brali a potkávala jsem tam další děti ostatních členů. Ze začátku jsme si s ostatními dětmi pouze hrály v okolí pracujících dospěláků. S přibývajícími léty jsme i my začali mít potřebu střádat nějaké korunky do pokladničky, a proto nás rodiče nechávali pracovat s nimi. Samozřejmě, že jsme neodvedli práci jako dospělý člověk, ale museli jsme se snažit a dělat kvalitně, abychom si něco vydělali, což je cenná lekce do života. A čím jsme byli starší, tím víc se naše studentská parta v ZO stmelovala i na dalších aktivitách i mimo brigády. Přes léto jsme například stanovali, vařili si sami na ohništi, jezdili na výlety na kole. Při takových akcích se lidé nejvíc sblíží a navzájem poznají, pojí je potom společné zážitky. A i když dnes z té naší party už většina chodí do své práce, dodělává školu, cestuje nebo se stará o svoji rodinu, na brigádách se stále potkáváme, nejen v té naší „dětské partě“, ale i se staršími nebo naopak mladšími členy. A i naše organizace podporuje mezigenerační stmelování kolektivu. Proto se pro členy pořádá každoročně výlet do různých koutů naší krásné země, návštěvy kina nebo opékání selátka, což je velmi oblíbená akce.

V současné době má nasavrcká ZO ČSOP 43 členů ve věku od 1 roku do 73 let. A i když se s postupem času náplň činnosti ZO sice trochu změnila, základní myšlenka zůstává stejná. Chceme mít prostředí, ve kterém žijeme, hezké a čisté a v co nejlepším stavu, což je v dnešní době plné odpadků a chemických látek a častého bezohledného lidského chování poměrně těžký úkol. Ale je to výzva pro Nás Všechny!

Marie Jeníčková
člen ZO ČSOP Nasavrky

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat