ZO ČSOP Nasavrky


   Bře 01

Zpráva o činnosti za rok 2018

V roce 2018 měla naše základní organizace 43 členů, z toho bylo 7 dětí a 36 dospělých. Nejrozšířenější formou členství naší ZO je tzv. rodinné členství (11 rodin).

Výbor ZO pracoval v loňském roce v tomto složení: předseda – Milan Morch, finanční hospodář – Helena Mísařová, jednatel – Robert Smrček, předseda revizní komise – Martin Hampl, další členové výboru – Petr Kohoutek a Karel Boček. Výbor se scházel podle potřeby a členská základna na akcích níže uvedených.

 

I v loňském roce jsme jako každoročně prováděli brigády na pomoc lesům. Jednalo se o  čištění ptačích budek, kterých bylo kolem 300 ks a vyvěšení dalších 100 ks budek na revíru Slatiňany. Na jaře proběhlo několik brigád na sázení stromků. V závěru roku jsme sázeli odrostky a instalovali oplůtky v oboře Slavice.

Pro Pardubický kraj jsme prováděli kosení a úklid biomasy v již tradičních lokalitách – PR Hluboký (červenec) a PP Chraščická stráň. V PP Hrobka byl proveden v září a říjnu postřik ostružiny, protože zde vzhledem k suchu, které v loňském roce bylo, moc trávy nenarostlo. V rámci grantu na údržbu naučné stezky Krajem Chrudimky, jsme provedli nátěr a výměnu nefunkčních dřevěných sloupů a tabulí.

Pro Správu CHKO Železné hory (AOPK středisko Pardubice) jsme kosili v srpnu PP Kouty u Nasavrk. Nově jsme provedli v říjnu pokosení a úklid podmáčené louky v oboře Slavice a v listopadu kosení a úklid lokality u rybníka Hluboký – část s tůněmi.

V rámci znovuobnovení třešňového sadu na Libáni a revitalizaci Strádovské louky jsme se podíleli v červnu a říjnu na kosení a úklidu biomasy na těchto lokalitách. Obě lokality se budou v následujících letech dále udržovat. Jde o provádění managmentových opatření v rámci udržitelnosti projektu LČR, který financovala i EÚ.

Celková výměra ploch, na kterých jsme prováděli kosení s následným úklidem, nebo i bez úklidu, byla 7,16 ha (resp. 4,16 ha bylo ručně).

 

V rámci akcí pro veřejnost jsme pořádali, tak jako každoročně, cyklus přednášek. V lednu nám přednášel pan Musil o archeologických nálezech v regionu Železných hor, v únoru nás fotograf a cestovatel p. Plašil zavedl svými snímky z Železných hor až na Island a březen jsme se snažili pochopit a proniknout do tajů plazmatu s p. Pánkem. Na podzim jsme si připomněli s lesníkem p. Morchem kalamitu Ivan, která v červnu před deseti lety zničila rozsáhlé plochy lesů v okrese Chrudim. Vánoční povídání spojené s cestou do historie naší matičky Země nám zprostředkoval p. Pavlík.  Jeho povídání doplnili svým hudebním vystoupením žáci ZUŠ Slatiňany z pobočky Nasavrky. Přednášky se konaly tradičně v prostorách kavárničky Pečovatelského domu a na zámku v Nasavrkách, které nám v rámci spolupráce zapůjčil MÚ Nasavrky.

Jaro jsme zahájili procházkou s Janem Musilem okolím Nasavrk, kde jsme mohli pozorovat archeologické zajímavosti z naší historie přímo v terénu.

V sobotu 21. dubna proběhlo v Nasavrkách pro žáky základních škol místní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Této soutěže se zúčastnilo kolem 50 dětí. Nejlepší družstva z obou kategorií se potom v květnu zúčastnila krajského kola v Pasíčkách, kde si také nevedla špatně, starší družstvo skončilo na třetím místě.

Dne 22. dubna proběhla další z tradičních akcí – Ptačí neděle u rybníka Hluboký na Libáni, kde ve spolupráci s dr. Františkem Bártou a myslivci z MS Podlíšťany – Ochoz jsme připravili program zaměřený na ornitologii, ochranu přírody a propagaci myslivosti. Této akce se zúčastnilo přes 70 lidí z řad široké veřejnosti.

V červnu proběhla vycházka s lesníkem Milanem Morchem, po stopách kalamity Ivan, která před deseti lety zpustošila lesy kolem Kochánovických rybníků. Bohužel akce se nesetkala se zájmem veřejnosti

V září jsme představili naši organizaci a prezentovali naši činnost na slavnosti, která se konala u  příležitosti 700 výročí založení Nasavrk.

V září se také naši členové podíleli na přípravě a instalaci výstavy hub ve Slatiňanech. Loňský suchý podzim růstu hub moc nepřál, přesto se podařilo nasbírat a vystavit přes 180 druhů hub.

U příležitosti stého výročí vzniku samostatného státu jsme pozvali veřejnost na sázení 100 ks lip. Po vysázení tak vznikla alej nedaleko hájenky ve Smrkovém Týnci. Sázení se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo kolem třiceti lidí.

 

Ze společenských akcí naší organizace proběhla třetího března výroční schůze v restauraci Na hájence u Rabštejnské Lhoty.

V březnu jsme také společně navštívili filmové představení v Chrudimi, a to snímek Planeta Česko. Znovu jsme se zde mohli přesvědčit, jak je i naše příroda úžasná a zajímavá a že je co uchovávat i pro další generace.

V červnu proběhlo již tradiční grilování prasátka na hájence na Libáni.

Na podzim v říjnu proběhl výlet naší ZO. Cílem byla tentokrát historická Kroměříž, kde jsme navštívili arcibiskupský palác a krásné zdejší zahrady. Další den jsme společně vystoupali na poutní místo na Hostýně a kochali se pohledy na zdejší krásnou přírodu Hostýnských vrchů.

Novou akcí, k jejíž tradici jsme snad položili základ v loňském roce, byla v prosinci mikulášská besídka pro naše nejmenší členy, ale myslím, že i přítomní dospělí členové se rádi přenesli do svých dětských let.

Naše základní organizace je i nadále členem KS ZO ČSOP Pardubického kraje, které ale v současné době nevykazuje žádnou činnost.

 

Na závěr děkujeme všem členům, kteří se aktivně podíleli na činnosti naší ZO, a popřát Vám všem hodně zdaru i do roku letošního. Rádi bychom také poděkovali pracovníkům všech institucí, se kterými máme možnost spolupracovat; jsou to zejména pracovníci Správy CHKO Železné hory, AOPK ČR středisko Pardubice, Krajský úřad Pardubice, Městský úřad Nasavrky, ZŠ Nasavrky, MS Podlíšťany – Ochoz. Věříme, že nám zůstanou i v letošním roce nakloněni. Zvláště děkujeme i našemu příznivci dr. Bártovi, který s námi spolupracuje na mnoha našich akcích

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *